Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin akademik eğitim, öğretim faaliyetleri ile idari faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine ilişkin bilgi varlıklarını, bu varlıkların korunması amacıyla yürüttüğü bilgi güvenliği kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini TS/ISO 27001:2013’e göre yönetmeyi,
 • Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları esas alarak varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Güvenli alanlarda saklanan varlıklar için fiziksel güvenlik kontrolleri uygulamayı, 
 • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, 
 • Üniversitemizin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli idari yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için, denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında dikkate almayı,
 • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği konusunda tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi yönünde sürekli çalışma yapmayı, 
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

 PLT.32 Bilgi Güvenliği Politikası - Yayın Tarihi: 26.01.2022 - Rev: 00